Informations sur le RGPD

A 2018. május 25-én hatályba lépett, 2016. április 27-i 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében tájékoztatjuk Önt, hogy az Önről ezen a weboldalon gyűjtött adatokat az ArcelorMittal Construction kezeli.

Az ArcelorMittal Construction betartja a 2016. április 27-i 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletben (GDPR) meghatározott elveket, és vállalja, hogy a résztvevők által részére továbbított személyes adatokat átlátható, bizalmas és biztonságos módon kezeli.

Az Ön személyes adatait meghatározott és korlátozott célokra gyűjtjük és használjuk fel: különösen a CRM-eszközeinkben, például arra, hogy megfelelő kereskedelmi ajánlatokat kínáljunk Önnek.

Ennek eredményeképpen az Önről gyűjtött adatok Marketing CRM kezelés alá tartoznak.

Üzleti kapcsolataink keretében potenciálisan személyes adatokat gyűjtöttünk Önről, amelyek a következő adatokra korlátozódnak: vezetéknév, keresztnév, titulus, nyelv, beosztás, szakmai e-mail cím, telefonszám és szakmai postacím.

A feldolgozásért felelős személy a kereskedelmi igazgató, az adatvédelmi tisztviselő (DPO) pedig a DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com címen érhető el. Ezen adatok címzettjei a vállalat kereskedelmi szolgálatai. Az adatmegőrzési időszak 3 év a kéréseinkre adott válasz nélkül.

Önnek joga van a hozzáféréshez, helyesbítéshez, hordozhatósághoz, törléshez vagy a kezelés korlátozásához.

Ön tiltakozhat személyes adatainak feldolgozása ellen, és bármikor jogosult a hozzájárulásának visszavonására, ha kapcsolatba lép a következő címen: DPO_ArcelorMittal_France@arcelormittal.com

Lehetősége van arra, hogy panaszt nyújtson be egy felügyeleti hatóságnál.